Language of document :

Talan väckt den 26 februari 2013 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-20/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna L. Levi och A. Blot)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av det tysta beslutet om avslag på sökandens yrkande om skadestånd för förseningen med att upprätta utvärderingsrapporter för åren 2008 och 2009.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut om tyst avslag på sökandens begäran av den 13 januari 2012,

i den mån så är nödvändigt ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 20 november 2012 om avslag på sökandens klagomål av den 24 juli 2012,

tillerkänna sökanden ett belopp som bestäms enligt billighet, men provisoriskt en euro, för ekonomisk skada, och en euro för ideell skada, samt

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.