Language of document :

Žaloba podaná 19. februára 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-18/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o výpočte započítania práv na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služieb na základe nových všeobecných vykonávacích ustanovení

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie zo 17. januára 2012 o výpočte započítania jeho práv na dôchodok nadobudnutých pred jeho nástupom do služieb Komisie,ak je to potrebné, zrušiť rozhodnutie, ktorým bola zamietnutá jeho sťažnosť z 13. novembra 2012, ktorou sa domáhal uplatnenia týchto všeobecných vykonávacích ustanovení a poistno-matematických sadzieb, ktoré boli účinné v čase podania žiadosti o prevod jeho práv na dôchodok,zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.