Language of document :

Tožba, vložena 19. februarja 2013 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-18/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa, da se izračun bonusa pokojninskih pravic, pridobljenih pred začetkom dela, opravi na podlagi novih splošnih izvedbenih določb.

Predlog tožeče stranke

Sklep z dne 17. januarja 2012 o izračunu bonusa pokojninskih pravic, pridobljenih pred začetkom dela tožeče stranke pri Komisiji, naj se razglasi za ničen;po potrebi naj se sklep o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke z dne 13. novembra 2012, s katero je predlagala, naj se uporabi splošne izvedbene določbe in aktuarske stopnje, ki so veljale ob vložitvi njene prošnje za prenos pokojninskih pravic, razglasi za ničen;Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.