Language of document :

Talan väckt den 19 februari 2013 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-18/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att beräkna de pensionsrättigheter som förvärvats före tjänstetillträdet enligt de nya allmänna tillämpningsföreskrifterna.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 17 januari 2012 om fastställande av de pensionsrättigheter som sökanden förvärvat före tillträdet av sin tjänst vid kommissionen,

i den mån det behövs, ogiltigförklara beslutet av den 13 november 2012 om avslag på sökandens klagomål med begäran om att de allmänna genomförandebestämmelser och de försäkringstekniska taxor som var i kraft vid tiden för ansökan om överföring av pensionsrättigheter ska tillämpas,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.