Language of document :

Kanne 19.2.2013 – ZZ v. komissio

(Asia F-19/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Päätös, joka koskee ennen palvelukseen tuloa kertyneiden eläkeoikeuksien hyvityslaskelmaa uusien yleisten täytäntöönpanosäännösten nojalla, on kumottava

Vaatimukset

2.7.2012 tehty päätös, joka koskee kantajalle ennen komission palvelukseen tuloa kertyneiden eläkeoikeuksien hyvityslaskelmaa, on kumottava

tarvittaessa on kumottava 7.12.2012 tehty päätös, jolla hylättiin kantajan valitus, joka koski niiden yleisten täytäntöönpanosäännösten ja vakuutusmatemaattisten arvojen soveltamista, jotka olivat voimassa kantajan hakiessa eläkeoikeuksiensa siirtoa

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.