Language of document :

Žaloba podaná dne 8. března 2013 – ZZ v. Komise

(Věc F-21/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: T. Bontinck, S. Greco, advokáti)

Žalovaná: Komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o převedení nároků žalobkyně na důchod do unijního důchodového systému na základě návrhu výpočtu důchodových práv, který uplatňuje nová OPU týkající se článků 11 a 12 přílohy VIII služebního řád úředníků

Návrhová žádání žalobkyně

Prohlásit za protiprávní článek 9 obecných prováděcích ustanovení (dále jen „OPU“) k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu úředníků;zrušit v důsledku toho rozhodnutí generálního sekretariátu Rady ze dne 23. května 2012 o návrhu na převod nároku na důchod na základě čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu na základě OPU ze dne 11. října 2011 na žalobkyni, jak jej podepsala dne 19. července 2012; uložit žalované náhradu veškerých nákladů řízení na základě čl. 87 odst. 1 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu.