Language of document :

Kanne 8.3.2013 – ZZ v. komissio

(Asia F-21/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat T. Bontinck ja S. Greco)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kanne päätöksestä, joka koskee kantajan eläkeoikeuksien siirtämistä unionin eläkejärjestelmään sellaista laskutapaa koskevan ehdotuksen perusteella, jossa sovelletaan virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 ja 12 artiklan uusia täytäntöönpanosäännöksiä

Vaatimukset

virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan yleisten täytäntöönpanosäännösten 9 artikla on todettava lainvastaiseksi

sen seurauksena on kumottava 23.5.2012 tehty neuvoston pääsihteeristön päätös, jolla vahvistettiin kantajan osalta henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan mukaista eläkeoikeuksien siirtämistä koskeva ehdotus 11.10.2011 annettujen yleisten täytäntöönpanosäännösten mukaisesti, sellaisena kuin kantaja on 19.7.2012 allekirjoittanut tämän ehdotuksen

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 1 kohdan mukaisesti.