Language of document :

Tožba, vložena 8. marca 2013 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-21/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: T. Bontinck, S. Greco, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o prenosu pokojninskih pravic tožeče stranke v pokojninski sistem Unije na podlagi predloga izračuna, pri katerem so bile uporabljene nove SDI v zvezi s členoma 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike.

Predlogi tožeče stranke

člen 9 splošnih določb za izvajanje člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom naj se razglasi za nezakonitega;

posledično naj se za nično razglasi odločba Generalnega sekretariata Sveta z dne 23. maja 2012 o predlogu, podanem tožeči stranki, za prenos pokojninskih pravic na podlagi člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom na podlagi SDI z dne 11. 10. 2011, kot ga je tožeča stranka podpisala 19. julija 2012; toženi stranki naj se naloži plačilo vseh stroškov v skladu s členom 87(1) Poslovnika Sodišča za uslužbence.