Language of document :

Talan väckt den 8 mars 2013 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-21/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna T. Bontinck och S. Greco)

Svarande: Kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogilltigförklaring av beslutet om överföring av sökandens pensionsrättigheter till unionens pensionssystem, på grundval av den föreslagna beräkningen med tillämpning av de nya allmänna tillämpningsföreskrifterna för artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

fastställa att artikel 9 i de allmänna tillämpningsföreskrifterna för artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna är lagstridig,

till följd härav, ogiltigförklara beslutet som fattades av rådets generalsekretariat den 23 maj 2012, innehållande ett förslag till sökanden – vilket denne undertecknade den 19 juli 2012 – på överföring av pensionsrättigheter enligt artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna, med stöd av de allmänna tillämpningsföreskrifterna av 11.10.2011, och

förplikta svaranden att ersätta samtliga rättegångskostnader enligt artikel 87.1 i personaldomstolens rättegångsregler.