Language of document :

Tužba podnesena 11. srpnja 2013. – ZZ protiv Komisije

(Predmet F-22/13)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: M. Pecyna, odvjetnik)

Tuženik: Komisija

Predmet i opis spora

Poništenje odluke kojom se tužitelja odbija primiti u službu s obzirom na to da ne ispunjava uvjete za prijam određene u obavijesti o natječaju EPSO/AD/207/11.

Tužbeni zahtjevi tužitelja

Poništiti odluku odjela B.2 u Općoj upravi – Ljudski potencijali i sigurnost Europske komisije od 26. rujna 2012. kojom se odbija njegov prijam u službu u Komisiji (ESTAT) s rezervne liste natječaja EPSO/AD/207/11 i dodaje komentar na rezervnu listu tog natječaja kojim se odjeli Komisije obavještavaju da tužitelj nije ispunio uvjete tog natječaja;

ako je potrebno, poništiti odluku Direktora DG HR.D.2 Europske komisije od 25. veljače 2013. kojom se odbija pritužba koju je podnio ZZ (Br. RI696/12);

naložiti Komisiji snošenje troškova.