Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 11. jūlijā – ZZ/Komisija

(lieta F-22/13)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – M. Pecyna, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru tika atteikts prasītāju pieņemt darbā tādēļ, ka viņš nav izpildījis pielaišanas nosacījumus, kas paredzēti paziņojumā par konkursu EPSO/AD/207/11

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorāta B.2 nodaļas 2012. gada 26. septembrī pieņemto lēmumu atteikt ZZ pieņemt darbā Komisijā (ESTAT) no EPSO/AD/207/11 konkursa rezerves saraksta un ar kuru minētā konkursa rezerves sarakstā ir iekļauta piezīme, lai informētu Komisijas dienestus, ka prasītājs neatbilst šī konkursa pielaišanas nosacījumiem;

vajadzības gadījumā atcelt Eiropas Komisijas DG HR.D.2 direktora 2013. gada 25. februāra lēmumu, ar kuru tika noraidīta ZZ sūdzība (Nr. R/696/12);

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.