Language of document :

Tožba, vložena 11. julija 2013 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-22/13)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: M. Pecyna, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi zaposlitve tožeče stranke, ker naj ne bi izpolnjevala sprejemnih pogojev, določenih v obvestilu o natečaju EPSO/AD/207/11.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Oddelka B.2 Generalnega direktorata za človeške vire in varnost Evropske komisije z dne 26. septembra 2012, s katero ji je bila zavrnjena zaposlitev na Komisiji (ESTAT) z rezervnega seznama natečaja EPSO/AD/207/11 in s katero je bil na rezervni seznam navedenega natečaja vnesen komentar, ki je službe Komisije obveščal, da tožeča stranka ne izpolnjuje sprejemnih pogojev za ta natečaj, naj se razglasi za nično;

po potrebi naj se za nično razglasi odločba direktorja DG HR.D.2 Evropske komisije o zavrnitvi pritožbe z dne 25. februarja 2013, ki jo je vložil ZZ (št. Rl696/12);

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.