Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 13. februar 2014 – Moës mod Kommissionen

(Sag F-20/13) 1

Processprog: fransk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

____________

1 EUT C 114 af 20.4.2013, s. 48.