Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 13.2.2014 – Moës v. komissio

(Asia F-20/13)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Kolmannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

____________

1    EUVL C 114, 20.4.2013, s. 48.