Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-13 ta’ Frar 2014 – Moës vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-20/13)1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tat-Tielet Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

____________

1    ĠU C 114, 20.04.2013, p. 48.