Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 13 februarie 2014 – Moës /Comisia

(Cauza F-20/13)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei.

____________

____________

1    JO C 114, 20.4.2013, p. 48.