Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 10.7.2014 – Mészáros v. komissio

(Asia F-22/13)1

(Henkilöstö – Kilpailu – Kilpailuilmoitus EPSO/AD/207/11 – Varallaololuetteloon merkitty kilpailun läpäissyt henkilö – Nimittävä viranomainen tarkistaa edellytykset AD 7 -palkkaluokan kilpailuun osallistumiselle – Työkokemus ajanjaksolta, jonka pituus alittaa edellytetyn vähimmäisajanjakson – Valintalautakunnan ilmeinen arviointivirhe – Nimittävä viranomainen peruuttaa palvelukseen ottamista koskevan tarjouksen – Nimittävän viranomaisen sidottu harkintavalta)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Mátyás Támas Mészáros (Krakova, Puola) (edustaja: asianajaja M. Pecyna)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Eggers ja G. Gattinara)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota päätös, jolla hylättiin ESTATin esittämä pyyntö kantajan palvelukseen ottamisesta ja katsottiin, ettei kantaja täyttänyt kilpailuilmoituksessa EPSO/AD/207/11 vahvistettuja kelpoisuusvaatimuksia.

Määräysosa

Kanne hylätään selvästi täysin perusteettomana.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Mátyás Támas Mészárosin oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 291, 5.10.2013, s. 7.