Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (drugo vijeće) od 10. srpnja 2014. – Mészáros protiv Komisije

(Predmet F-22/13)1

(Javna služba – Natječaj – Obavijest o natječaju EPSO/AD/207/11 – Uspješni kandidat upisan na rezervnu listu – Provjera uvjeta za sudjelovanje na natječaju za razred AD 7 od strane Tijela za imenovanje – Radno iskustvo u kraćem trajanju od zahtijevanog najkraćeg trajanja – Očita pogreška povjerenstva u ocjeni – Povlačenje ponude za zapošljavanje od strane Tijela za imenovanje – Nadležnost Tijela za imenovanje)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Mátyás Támas Mészáros (Krakov, Poljska) (zastupnik: M. Pecyna, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: B. Eggers i G. Gattinara, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke o odbijanju prijma tužitelja u službu u Komisiji (ESTAT) i o tužiteljevu neispunjenju uvjeta natječaja EPSO/AD/207/11.Izreka rješenja Odbija se tužba kao očito neosnovana.Europska komisija snosi vlastite troškove i nalaže joj se snošenje troškova M. T. Mészárosa.