Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10. júla 2014 – Mészáros/Komisia

(vec F-22/13)1

(Verejná služba – Výberové konanie – Úspešný uchádzač z výberového konania zapísaný do zoznamu úspešných uchádzačov – Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AD/207/11 – Preverenie podmienok účasti na výberovom konaní na platovú triedu AD 7 menovacím orgánom – Odborná prax kratšia ako minimálna požadovaná dĺžka – Zjavne nesprávne posúdenie výberovej komisie – Späťvzatie ponuky zamestnania menovacím orgánom – Presne vymedzená právomoc menovacieho orgánu)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Mátyás Támas Mészáros (Krakov, Poľsko) (v zastúpení: M. Pecyna, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B. Eggers a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia)Predmet veciNávrh na zrušenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o zamestnanie žalobcu, ktorú predložil ESTAT, a o tom, že žalobca nespĺňa podmienky účasti na výberovom konaní EPSO/AD/207/11Výrok1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne nedôvodná.2.    Európska komisia znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil pán Mészáros.