Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 10. julija 2014 – Mészáros proti Komisiji

(Zadeva F-22/13)1

(Javni uslužbenci – Javni natečaj – Obvestilo javnega natečaja EPSO/AD/207/11 – Kandidat, ki je bil izbran na natečaju in je vpisan na rezervni seznam – Preverjanje pogojev za sodelovanje na natečaju za imenovanje v naziv AD 7 s strani organa za imenovanja – Krajše delovne izkušnje od zahtevanih – Očitna napaka pri presoji komisije – Umik ponudbe za zaposlitev s strani organa za imenovanja – Vezana pristojnost organa za imenovanja)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Mátyás Támas Mészáros (Krakow, Poljska) (zastopnik: M. Pecyna, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: B. Eggers in G. Gattinara, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi predloga za zaposlitev tožeče stranke. ki ga je dal ESTAT, in o ugotovitvi, da tožeča stranka ne izpolnjuje pogojev za prijavo na natečaj EPSO/AD/207/11.Izrek1.    Tožba se kot očitno neutemeljena zavrne.2.    Evropska komisija nosi svoje stroške in plača stroške, ki jih je priglasil M. Mészáros.