Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 10 juli 2014 – Mészáros mot kommissionen

(Mål F-22/13)1

(Personalmål – Uttagningsprov ‒ Meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/207/11 Sökande som förts upp på reservlistan ‒ Tillsättningsmyndighetens kontroll av huruvida kraven för att få delta i ett uttagningsprov i lönegrad AD 7 är uppfyllda – Arbetslivserfarenhet som understiger minimikravet ‒ Uttagningskommittén har gjort en uppenbart oriktig bedömning – Uttagningskommitténs återkallande av ett anställningserbjudande ‒ Tillsättningsmyndighetens normbundna behörighet)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Mátyás Támas Mészáros (Krakow, Polen) (ombud: advokaten M. Pecyna)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Eggers och G. Gattinara)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte anställa sökanden eftersom han inte bedöms uppfylla de urvalskriterier som anges i det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/207/11.AvgörandeTalan ogillas, eftersom den är uppenbart ogrundad.Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostander och ersätta Mátyás Támas Mészáros rättegångskostnader.