Language of document : ECLI:EU:F:2016:6

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI CAMEREI ÎNTÂI

A TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

28 ianuarie 2016

Cauza F‑21/13

Wieslawa Goch

împotriva

Consiliului Uniunii Europene

„Transferul drepturilor de pensie – Hotărâri ale Tribunalului Uniunii Europene intervenite în cursul procedurii – Desistarea reclamantului – Radiere – Suportarea cheltuielilor de judecată”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA potrivit articolului 106a din acesta, prin care doamna Goch solicita, în esență, anularea deciziei Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene din 23 mai 2012 prin care se stabilește în privința reclamantei o propunere de transfer al drepturilor de pensie, în temeiul articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII la Statutul funcționarilor Uniunii Europene. În susținerea acțiunii, reclamanta invoca în special nelegalitatea articolului 9 din dispozițiile generale de aplicare a articolelor 11 și 12 din anexa VIII la statut adoptate de această instituție la 11 octombrie 2011.

Decizia:      Radiază cauza F‑21/13 din registrul Tribunalului. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

Procedură jurisdicțională – Desistarea reclamantului – Radiere din registru

[Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 84 și art. 103 alin. (5)]

(a se vedea punctul 6)