Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 29. srpna 2016 – Boyd v. Komise

(Věc F-19/13)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda třetího senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 123, 27.4.2013, s. 30.