Language of document :

Rješenje Službeničkog suda od 29. kolovoza 2016. – Boyd protiv Komisije

(predmet F-19/13)1

Jezik postupka: francuski

Predsjednik trećeg vijeća odredio je brisanje predmeta.

____________

1    SL C 123, 27. 4. 2013., str. 30