Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2016. augusztus 29-i végzése – Boyd kontra Bizottság

(F-19/13. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: francia

A harmadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

1 HL C 123., 2013.4.27., 30. o.