Language of document :

2016 m. rugpjūčio 29 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Boyd / Komisija

(Byla F-19/13)1

Proceso kalba: prancūzų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 123, 2013 4 27, p. 30.