Language of document :

Civildienesta tiesas 2016. gada 29. augusta rīkojums – Boyd/Komisija

(lieta F-19/13) 1

Tiesvedības valoda  franču

Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1     OV C 123, 27.4.2013, 30. lpp.