Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 29. augusta 2016 – Boyd/Komisia

(vec F-19/13)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 123, 27.4.2013, s. 30.