Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 29. avgusta 2016 – Boyd/Komisija

(Zadeva F-19/13)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1UL C 123, 27.4.2013, str. 30.