Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 30. března 2021 Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 20. ledna 2021 ve věci T-328/17 RENV, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI)

(Věc C-201/21 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (zástupci: S. Malynicz QC, S. Baran, Barrister, V. Marsland, Solicitor)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), M. J. Dairies EOOD

Usnesením místopředsedkyně Soudního dvora ze dne 21. května 2021 Soudní dvůr rozhodl, že se kasační opravný prostředek odmítá jako nepřípustný a Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi ponese vlastní náklady řízení.

____________