Language of document :

Överklagande ingett den 30 mars 2021 av Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 20 januari 2021 i mål T-328/17 RENV, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi mot EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI)

(Mål C-201/21 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (ombud: S. Malynicz QC, S. Baran, Barrister, V. Marsland, Solicitor)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), M. J. Dairies EOOD

Genom beslut av vicepresidenten den 21 maj 2021 avvisade domstolen överklagandet och slog fast att Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi ska bära sina rättegångskostnader.

____________