Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal administratif de Dijon (Γαλλία) στις 31 Μαρτίου 2021 – X κατά Préfet de Saône-et-Loire

(Υπόθεση C-206/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal administratif de Dijon

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγων: X

Καθού: Préfet de Saône-et-Loire

Προδικαστικό ερώτημα

Εισάγουν οι διατάξεις του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, και του άρθρου 8, παράγραφος 4, της οδηγίας 2004/38/ΕΚ1 , της 29ης Απριλίου 2004, απαιτώντας ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας και επαρκείς πόρους, ούτως ώστε να μην επιβαρύνεται το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, έμμεση δυσμενή διάκριση […] εις βάρος ατόμων τα οποία, λόγω της αναπηρίας τους, δεν είναι ικανά να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα ή μπορούν να ασκήσουν περιορισμένως μια δραστηριότητα και ενδέχεται, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να μην είναι σε θέση να διαθέτουν επαρκείς πόρους για την κάλυψη των αναγκών τους, χωρίς να προσφεύγουν κατά σημαντικό βαθμό, ακόμη και υπερμέτρως, στο σύστημα κοινωνικής αρωγής του κράτους μέλους, όπου κατοικούν;

____________

1 Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ 2004, L 158, σ. 77).