Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunalul Bucureşti (România) la data de 31 martie 2021 – TU, SU / BRD Groupe Societé Générale SA, Next Capital Solutions Limited

(Cauza C-200/21)

Limba de procedură: română

Instanţa de trimitere

Tribunalul Bucureşti

Părţile din acţiunea principală

Apelanți: TU, SU

Intimate: BRD Groupe Societé Générale SA, Next Capital Solutions Limited

Întrebarea preliminară

Dacă Directiva 93/131 se opune unei norme de drept național precum cea care rezultă din articolul 712 și următoarele din capitolul VI din Codul de procedură civilă, care prevede un termen de 15 zile, în care debitorul poate, pe calea contestației la executarea silită, să invoce caracterul abuziv al unei clauze contractuale din titlul executoriu, în condițiile în care o acțiune în constatarea existenței unor clauze abuzive cuprinse în titlul executoriu nu este supusă niciunui termen și în cadrul acesteia este prevăzută posibilitatea debitorului de a solicita suspendarea executării silite a titlului, conform articolului 638 alineatul (2) din Codul de procedură civilă.

____________

1 Directiva 93/13/CEE a Consiliului, din 5 aprilie 1993, privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO 1993 L 95, p. 29, Ediţie specială, 15/vol. 2, p. 273).