Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud County Court at Birkenhead (Ühendkuningriik) 30. detsembril 2020 – BT versus Seguros Catalana Occidente, EB

(kohtuasi C-708/20)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

County Court at Birkenhead

Põhikohtuasja pooled

Hageja: BT

Kostjad: Seguros Catalana Occidente, EB

Eelotsuse küsimused

a.    Kas määruse (EL) nr 1215/20121 artikli 13 lõige 3 kohaselt peab hagi alus, millele kahjustatud isik kindlustusvõtja/kindlustatu vastu nõuet esitades tugineb, puudutama kindlustusega seotud küsimust?

b.    Kas juhul, kui vastus küsimusele a on jaatav, piisab sellest, et nõue, mida kahjustatud isik soovib kindlustusvõtja/kindlustatu vastu esitada, tuleneb samast faktilisest asjaolust ja esitatakse samas kohtuasjas nagu kindlustusandja vastu esitatav otsene nõue, põhjendamaks järeldust, et kahjustatud isiku nõue on kindlustusega seotud küsimus, isegi kui kahjustatud isiku ja kindlustusvõtja/kindlustatu vahelise hagi alus ei ole kindlustusega seotud?

c.    Teise võimalusena, kas juhul, kui vastus küsimusele a on jaatav, piisab järelduse, et kahjustatud isiku nõue on kindlustusega seotud küsimus, põhjendamiseks sellest, et kindlustusandja ja kahjustatud isiku vahel on vaidlus, mis puudutab kindlustuslepingu kehtivust või tagajärgi?

d.    Kas juhul, kui vastus küsimusele a on eitav, piisab sellest, et kindlustusvõtja/kindlustatu kaasamine kindlustusandja vastu esitatavasse otsehagisse on lubatud õigusnormidega, mis reguleerivad sellise otsehagi esitamist kindlustusandja vastu?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT 2012, L 351, lk 1).