Language of document :

Acțiune introdusă la 2 noiembrie 2015 – Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring/Comisia

(Cauza T-611/15)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH (Melsungen, Germania) (reprezentanţi: E. Wagner şi H. Hoffmeyer, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei adoptate de Comisie la 3 septembrie 2015 în cadrul procedurii 2015/4023, prin care i se refuză reclamantei accesul la versiunea neconfidențială a deciziei Comisiei din 4 decembrie 2013 în procedura în materie de înțelegeri AT.39914 – EIRD, precum și la tabla de materii a dosarului Comisiei în această procedură, cu titlu subsidiar anularea deciziei din 3 septembrie 2015 în măsura în care Comisia a refuzat reclamantei accesul la partea din versiunea neconfidențială a deciziei din 4 decembrie 2013 sau din această tablă de materii al căror caracter confidențial nu a fost sau nu a mai fost invocat de întreprinderile vizate de respectiva decizie;

cu titlu subsidiar, pentru cazul în care decizia adoptată de Comisie la 3 septembrie 2015 în cadrul procedurii 2015/4023, prin care i se refuză reclamantei accesul la versiunea neconfidențială a deciziei Comisiei din 4 decembrie 2013 în procedura în materie de înțelegeri AT.39914 – EIRD, precum și la tabla de materii a dosarului Comisiei în această procedură, nu ar fi anulată din cauză că și în măsura în care nu există o versiune neconfidențială a deciziei Comisiei din 4 decembrie 2013 în procedura în materie de înțelegeri AT.39914 – EIRD și/sau nici o versiune neconfidențială a tablei de materii a dosarului Comisiei în această procedură, constatarea faptului că Comisia s-a abținut în mod nelegal să întocmească o versiune neconfidențială a deciziei Comisiei din 4 decembrie 2013 în procedura în materie de înțelegeri AT.39914 – EIRD și/sau o versiune neconfidențială a tablei de materii a dosarului Comisiei în această procedură și să o comunice reclamantei;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă zece motive.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea dreptului fundamental la o protecție jurisdicțională efectivă, precum și a dreptului fundamental la o bună administrare și la motivare, care rezultă din lipsa de motivare a deciziei atacate

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea dreptului fundamental la o protecție jurisdicțională efectivă, precum și a dreptului de a fi informat asupra căilor de atac, care rezultă din lipsa de informare asupra căilor de atac

Al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 4 alineatul (2) a treia liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1049/20011

Al patrulea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 4 alineatul (2) prima liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001

Al cincilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 4 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001

Al șaselea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 4 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001

Al șaptelea motiv, întemeiat pe încălcarea dreptului fundamental de acces la documente

Al optulea motiv, întemeiat pe încălcarea dreptului fundamental de acces la documente, precum și a principiului proporționalității, care rezultă din faptul că nu s-a acordat cel puțin un acces parțial la dosarele la care s-a solicitat accesul

Al nouălea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 101 TFUE prin blocarea în practică a posibilității reclamantei de a verifica dacă poate pretinde o despăgubire pentru încălcarea dreptului concurenței și dacă poate introduce o acțiune în acest scop, dacă este cazul

Al zecelea motiv, invocat cu titlu subsidiar, întemeiat pe încălcarea dreptului reclamantei la întocmirea unei versiuni neconfidențiale a deciziei Comisiei din 4 decembrie în procedura în materie de înțelegeri AT.39914 – EIRD, precum și a tablei de materii a dosarului Comisiei în această procedură [Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 și articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/20032 ]

În această privință, reclamanta arată că nu sunt îndeplinite condițiile de aplicabilitate a derogărilor prevăzute la articolul 4 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 1049/2001, susceptibile să justifice ca documentele solicitate de aceasta să nu îi fie divulgate.

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, p. 43, Ediție specială, 01/vol. 3, p. 76).

2 Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO L 1, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 167).