Language of document : ECLI:EU:T:2016:643

Ordonanța Tribunalului (Camera a patra) din 26 octombrie 2016 –EdekaHandelsgesellschaft Hessenring/Comisia

(Cauza T611/15)

„Acțiuni în anulare și în constatarea abținerii de a acționa – Acces la documente – Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 – Documente referitoare la o procedură de aplicare a articolului 101 TFUE și a articolului 53 din Acordul privind SEE – Refuzul accesului – Cerere nouă – Cerere de anulare – Inexistența unui act confirmativ – Admisibilitate – Cerere de constatare a abținerii de a acționa – Inadmisibilitate”

1.                     Acțiune în anulare – Acte supuse căilor de atac – Noțiune – Acte care produc efecte juridice obligatorii – Decizie de confirmare privind refuzul accesului la documente ca urmare a unei cereri introduse în numele unui terț, acestuia refuzândui-se deja accesul la documente vizate de decizia menționată – Lipsa unor elemente care permit calificarea reclamantului drept destinatar al deciziei adoptate în cadrul primei proceduri – Lipsa caracterului confirmativ al actului atacat – Admisibilitate [art. 263 TFUE; Regulamentul nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 4 alin. (1)-(3) și (7)] (a se vedea punctele 25-29, 35-38, 45-51, 60 și 61)

2.                     Acțiune în constatarea abținerii de a acționa – Punerea în întârziere a instituției – Inexistență – Inadmisibilitate (art. 265 al doilea paragraf TFUE) (a se vedea punctele 67-70)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE, prin care se urmărește anularea deciziei Comisiei din 3 septembrie 2015 prin care i se refuză reclamantei accesul la versiunea neconfidențială a deciziei Comisiei din 4 decembrie 2013 privind o procedură de aplicare a articolului 101 TFUE și a articolului 53 din Acordul privind SEE [cazul AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) – Procedură de tranzacție] și la tabla de materii a dosarului administrativ al acestei proceduri și, pe de altă parte, o cerere întemeiată pe articolul 265 TFUE, prin care se urmărește constatarea faptului că Comisia s‑ar fi abținut în mod nelegal de la întocmirea unei versiuni neconfidențiale a Deciziei C(2013) 8512 final și a tablei de materii referitoare la această procedură

Dispozitivul

1)

Respinge ca inadmisibilă cererea de constatare a abținerii de a acționa.

2)

Respinge în rest excepția de inadmisibilitate.

3)

Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.