Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 28. veebruari 2013. aasta määrus – Pepi versus Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet

(kohtuasi F-33/12)1

(Avalik teenistus – Lepingulised töötajad – Lepingulised abiteenistujad – Töölevõtmine – Palgaastmele määramine töölevõtmisel – Muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 3a, 3b ja 86 – Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet – Lepinguliste töötajate palgaastmele määramise sise-eeskirjad)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Jean Pepi (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat M. Velardo)

Kostja: Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (esindajad: M. Oliván Avilés ja G. Bambara)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada osaliselt Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti ja hageja vaheline leping osas, millega hageja määratakse palgaastmele AD10.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata.

Jätta Jean Pepi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti kohtukulud.

Jätta menetlusse astuja, Euroopa Liidu Nõukogu, kohtukulud tema enda kanda.

____________

____________

1 ELT C 184, 23.6.2012, lk 23.