Language of document :

Žaloba podaná dne 13. března 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-34/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupkyně: A. Salerno, advokátka)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým žalobkyně nebyla připuštěna k hodnotícím zkouškám v rámci výběrového řízení EPSO/AD/207/11.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit implicitní rozhodnutí výběrové komise otevřeného výběrové řízení EPSO/AD/207/11 ze dne 3. prosince 2011, kterým se zamítá žádost o nový přezkum předložená žalobkyní dne 3. srpna 2011 proti dřívějšímu rozhodnutí uvedené výběrové komise nepozvat žalobkyni na hodnotící zkoušky, které jí bylo oznámeno dopisem EPSO ze dne 26. července 2011;

uložit Komisi, aby žalobkyni zaplatila 10 000 eur jako náhradu nemajetkové újmy způsobené napadeným rozhodnutím;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.