Language of document :

Sag anlagt den 13. marts 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-34/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat A. Salerno)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at give sagsøgeren adgang til bedømmelsesprøverne i forbindelse med udvælgelsesprøven EPSO/AD/207/11.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den stiltiende afgørelse truffet af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøven EPSO/AD/207/11 af 3. december 2011 om afslag på sagsøgerens ansøgning om fornyet vurdering af 3. august 2011 til prøvelse af den tidligere afgørelse fra nævnte udvælgelseskomité om ikke at indkalde sagsøgeren til assessmentcentret.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren 10 000 EUR i erstatning for den ikke-økonomiske skade, hun har lidt som følge af den anfægtede afgørelse.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.