Language of document :

Acțiune introdusă la 13 martie 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-34/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: ZZ (reprezentant: A. Salerno, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de neadmitere a reclamantei la probele de evaluare din cadrul concursului EPSO/AD/207/11

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei implicite a juriului concursului general EPSO/AD/207/11 din 3 decembrie 2011 de respingere a cererii de reexaminare introdusă de reclamantă la 3 august 2011 împotriva deciziei anterioare a respectivului juriu de concurs de a nu invita reclamanta la etapa „centru de evaluare”, comunicată acesteia prin scrisoarea EPSO din 26 iulie 2011;

obligarea Comisiei la plata către reclamantă a sumei de 10 000 de euro cu titlu de reparație a prejudiciului moral cauzat ca urmare a deciziei atacate;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.