Language of document :

Tožba, vložena 13. marca 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-34/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: A. Salerno, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o nepripustitvi tožeče stranke k ocenjevalnim preizkusom v okviru natečaja EPSO/AD/207/11.

Predlogi tožeče stranke

Za nično naj se razglasi zavrnitev zaradi molka komisije javnega natečaja EPSO/AD/207/11 z dne 3. decembra 2011 v zvezi z zahtevo za ponovni preizkus, ki jo je tožeča stranka vložila 3. avgusta 2011 zoper prejšnjo odločbo navedene natečajne komisije, da tožeče stranke ne povabi v ocenjevalni center, kar ji je EPSO sporočil z dopisom z dne 26. julija 2011;

Komisiji naj se naloži, da mora tožeči stranki plačati 10.000 EUR kot odškodnino za nepremoženjsko škodo, ki je nastala zaradi izpodbijane odločbe;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.