Language of document :

Talan väckt den 13 mars 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-34/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten Salerno)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att neka sökanden tillträde till utvärderingsproven inom ramen för uttagningsprovet EPSO/AD/207/11.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det underförstådda beslut som uttagningskommitté vid det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/207/11 antog den 3 december 2011 om avslag på sökandens begäran av omprövning av den 3 augusti 2011 av det beslut som samma uttagningskommitté tidigare antagit om att inte låta sökanden delta i den fasen som sker vid ett utvärderingscentrum, vilket beslut sökanden delgavs genom EPSO:s skrivelse av den 26 juli 2011,

förplikta kommissionen att utge 10 000 euro till sökanden som ersättning för den ideella skada som sökanden lidit till följd av det angripna beslutet, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.