Language of document :

Žaloba podaná dne 9. března 2012 – ZZ v. ERCEA

(Věc F-33/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: M. Velardo)

Žalovaná: Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA)

Předmět a popis sporu

Částečné zrušení smlouvy žalobce uzavřené s ERCEA v části, v níž je zařazen do platové třídy AD 10.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ERCEA a rozhodnutí o zamítnutí stížnosti žalobce v části, v níž zařazují žalobce do platové třídy 10;

uložit ERCEA náhradu majetkové újmy, která žalobci vznikla, vypočtenou na základě rozdílu v platu mezi AC3a a AC3b, funkční skupina III, za celou dobu trvání jeho smlouvy s ERCEA, a náhradu nemajetkové újmy, která žalobci vznikla, jakož i zaplacení úroků z prodlení ve výši 6,75 % za vzniklou nemajetkovou a majetkovou újmu;

uložit Výkonné agentuře Evropské rady pro výzkum (ERCEA) náhradu nákladů řízení.