Language of document :

Žaloba podaná dne 20. července 2011 - ZZ v. Účetní dvůr

(Věc F-69/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupce: L. Levi, advokátka)

Žalovaný: Evropský účetní dvůr

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Účetního dvora nejmenovat žalobce do funkce ředitele ředitelství lidských zdrojů a jmenovat do uvedené funkce jiného kandidáta

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Účetního dvora jmenovat do funkce ředitele ředitelství lidských zdrojů jiného kandidáta a nejmenovat do uvedené funkce žalobce;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí o zamítnutí stížnosti;

uložit Účetnímu dvoru náhradu způsobené majetkové újmy, spočívající ve ztrátě finančních nároků souvisejících s napadenými rozhodnutími (včetně služebního postupu a důchodu), a tudíž zaplacení takových nároků ode dne 1. ledna 2001;

uložit Účetnímu dvoru povinnost úhrady symbolické částky jednoho eura z důvodu náhrady nemajetkové újmy;

uložit Účetnímu dvoru náhradu nákladů řízení.

____________