Language of document :

Žaloba podaná dne 15. července 2011 - ZZ v. Komise

(Věc F-68/11)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: S. Rodrigues, A. Blot a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise o ukončení pracovní smlouvy žalobkyně na dobu neurčitou.

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soud pro veřejnou službu Evropské unie:

zrušil rozhodnutí orgánu oprávněného k uzavírání smluv (OOUS) ze dne 30. září 2010 o ukončení její pracovní smlouvy na dobu neurčitou;

zároveň, pokud to bude nezbytné, zrušil rozhodnutí OOUS ze dne 14. dubna 2011, kterým se zamítá stížnost podaná dne 23. prosince 2010 podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu úředníků Evropské unie;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

____________