Language of document :

Sag anlagt den 15. juli 2011 - ZZ mod Kommissionen

(Sag F-68/11)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved lawyers S. Rodrigues, A. Blot og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Kommissionens afgørelse om at bringe sagsøgerens tidsubestemte ansættelseskontrakt til ophør.

Sagsøgerens påstande

Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

Annullation af den af Kommissionens ansættelsesmyndighed trufne afgørelse af 30. september 2010 om at bringe sagsøgerens tidsubestemte ansættelseskontrakt til ophør.

Samt, om fornødent: Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 14. april 2011 om afslag på den klage, der blev indgivet den 23. december 2010 i henhold til artikel 90, stk. 2, i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________