Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 22. jūlijā - ZZ u.c./Komisija

(lieta F-72/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: ZZ u.c. (pārstāvji - L. Levi un A. Blot, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība, pirmkārt, atcelt lēmumus, ar kuriem 2010. un 2011. gada paaugstināšanas amatā ietvaros noteikti paaugstināšanas amatā sliekšņi AD13 un AD14 pakāpei, un otrkārt, atcelt to ierēdņu sarakstu, kas 2010. gada paaugstināšanas amatā ietvaros paaugstināti amatā AD13 un AD4 pakāpē, kā arī atcelt Komisijas netiešo lēmumu, ar ko ir atteikts paaugstināt amatā AD12un AD13 pakāpē lielāku skaitu citus ierēdņus

Prasītāju prasījumi:

atcelt lēmumus, ar kuriem 2010. un 2011. gada paaugstināšanas amatā ietvaros noteikti paaugstināšanas amatā sliekšņi AD13 un AD14 pakāpei, lēmumi publicēti Administratīvajā informācijā Nr. 3-2010, 65-2010 un 76-2010;

atcelt to ierēdņu sarakstu, kas 2010. gada paaugstināšanas amatā ietvaros paaugstināti amatā AD13 un AD14 pakāpē un kas publicēts Administratīvajā informācijā Nr. 65-2010, tā kā šis saraksts tika sastādīts, pamatojoties uz nelikumīgiem paaugstināšanas amatā sliekšņiem, kā arī atcelt Komisijas netiešo lēmumu, ar ko ir atteikts paaugstināt amatā AD12 un AD13 pakāpē lielāku skaitu citus ierēdņus;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt lēmumus, ar kuriem noraidīta prasītāju sūdzība;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________