Language of document :

Beroep ingesteld op 22 juli 2011 - ZZ e.a. / Commissie

(Zaak F-72/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: ZZ e.a. (vertegenwoordigers: L. Levi en A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Enerzijds, nietigverklaring van de besluiten tot vaststelling van de drempels voor bevordering tot de rangen AD13 en AD14 in de bevorderingsronden 2010 en 2011 en, anderzijds, nietigverklaring van de lijst van ambtenaren die in de bevorderingsronde 2010 tot de rangen AD13 en AD14 zijn bevorderd en van het stilzwijgend besluit van de Commissie houdende weigering om een veel groter aantal andere ambtenaren tot de rangen AD12 of AD13 te bevorderen

Conclusies van de verzoekende partijen

Nietigverklaring van de besluiten tot vaststelling van de drempels voor bevordering tot de rangen AD13 en AD14 in de bevorderingsronden 2010 en 2011, welke zijn bekendgemaakt in mededelingen van de administratie nrs.°3-2010, 65-2010 en 76-2010;

nietigverklaring van de lijst van ambtenaren die in de bevorderingsronde 2010 zijn bevorderd tot de rangen AD13 en AD14, welke is bekendgemaakt in mededelingen van de administratie nr. 65-2010, voor zover deze lijst is vastgesteld op basis van onwettige bevorderingsdrempel, alsmede nietigverklaring van het stilzwijgend besluit van de Commissie houdende weigering om een veel groter aantal andere ambtenaren tot de rangen AD12 en AD13 te bevorderen;

voor zover nodig, nietigverklaring van de besluiten tot afwijzing van verzoekers' klachten;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten.

____________