Language of document :

Kanne 22.7.2011 - ZZ v. Euroopan unionin tuomioistuin

(Asia F-71/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja J.-M. Bauler)

Vastaaja: Euroopan unionin tuomioistuin

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kantajaa koskevan ajanjaksolta 1.1.2007-31.12.2007 laaditun arviointikertomuksen kumoaminen ja vastaajan velvoittaminen suorittamaan korvausta henkisestä kärsimyksestä.

Kantajan vaatimukset

On kumottava ajanjaksolta 1.1.-31.12.2007 laadittu arviointikertomus; toissijaisesti on kumottava 9.9.2009 päivätty muistio, joka laadittiin samaa ajanjaksoa koskeneen aiemman arviointikertomuksen kumoamisen jälkeen.

On kumottava 14.4.2011 tehty päätös, jolla valitus hylättiin.

Vastaaja on velvoitettava suorittamaan 50 000 euroa korvauksena henkisestä kärsimyksestä.

Euroopan unionin tuomioistuin on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________