Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 12. prosince 2012 - Lebedef v. Komise

(Věc F-70/11)

"Veřejná služba - Úředníci - Hodnocený rok 2008 - Dočasné přidělení poloviny pracovního úvazku pro účely odborového zastoupení - Hodnotící zpráva, jež se týká úloh vykonávaných v útvaru, k němuž byl úředník přidělen - Konzultace se skupinou ad hoc - Jmenování podle služebního řádu - Jmenování v rámci odborů - Žaloba zjevně postrádající jakýkoli právní základ"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lucembursko) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení posudku o vývoji služebního postupu žalobce vztahujícího se k období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako zjevně neopodstatněná.

Giorgio Lebedef ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

____________

1 - Úř. věst. C 282, 24.9.2011, s. 52.